• Vyšetření řidičů a vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz. Vyšetření trvá minimálně 3 hod. Vypracování a odeslání zprávy obvykle do týdne.
  • Partnerské a rodinné poradenství a individuální psychoterapie nespadající do oblasti zdravotní indikace (osobnostní růst, komunikace, vztahy…).
  • Psychologické vyšetření uchazečů o zaměstnání.
  • Tématické semináře a dílny dle přání zadavatele.
  • Mediace

©2008