Odborné vzdělání:

 • 1981 ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze
 • 1986 zkouška ze speciální průpravy na úseku činnosti klinické psychologie (atestace)
 • 1987 doktorát filozofie
 • 1998 funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2001 statut certifikovaného supervizora EAS (European Association for Supervision)

Zaměstnání

 • Výzkumný ústav psychiatrický Praha (1982)
 • Fakultní nemocnice s poliklinikou v Motole (1983-1991)
 • Manželská a předmanželská poradna v Mělníku (částečný úvazek 1985-86)
 • Nestátní zdravotnické zařízení (od r. 1992 Praha 6, od r. 1994 Praha 4)

Členství v odborných společnostech

 • Českomoravská psychologická společnost
 • Asociace klinických psychologů
 • Česká psychoterapeutická společnost při ČLS JEP
 • EATA (Evropská asociace transakční analýzy) a ČATA (Česká asociace TA)
 • EAS (Evropský asociace pro supervizi) a ČIS (Český institut pro supervizi)
 • Asociace manželských a rodinných poradců (čekatelka)
 • IVS - Institut Virginie Satirové ČR (pozice sympatizanta)

Výcviky, školení

 • 1983: Školící místo ILF v psychologické diagnostice
 • 1984-86: Tříleté školící místo ILF v psychoterapii
 • 1988-93: Výcvikový program v 16. psychoterapeutické komunitě SUR
 • 1990-92: Třísemestrový postgraduální program „Výuka a výcvik v manželském a rodinném poradeství“
 • 1992: Úvodní kurz transakční analýzy
 • 1993-95: Základní výcvik v transakční analýze
 • 1998: Výukový a výcvikový program IPIPAPP „Jak pracovat s rodinou“
 • 1997-99: Výcvik supervizorů EAS
 • 1999: Procesová komunita (IVS)
 • 1998, 2001: Krátkodobá systemická terapie (IVS)
 • 2001: Práce se ztrátou a zármutkem (IVS)
 • 1996, 1997, 2002: Rodinné mapy a rodinné rekonstrukce (IVS)
 • 2003: Critical Incident Stress Management
 • 2005: Domácí násilí (IVS)
 • 2007: Spiritualita v terapii (IVS)
 • 2008: Poruchy příjmu potravy (IVS)
 • 2009: Komplexní výcvik mediace
 • 2009: Výcvik mediace spotřebitelských sporů
 • 2009: Certifikovaný výcvik v EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů)
 • 2015: Transformační systemická terapie – večírek částí na písku

Lektorská činnost:

 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR: Lektorka kurzů pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, ÚSP atp.
 • Institut pro integrativní psychologii a psychologické poradenství (IPIPAPP): Lektorka čtyřletého výcvikového komunitního programu Integra IV a lektorka řady kurzů pro pracovníky v pomáhajících profesích.
 • Občanské sdružení Za důstojné stáří: Lektorka kurzů a dílen pro pracovníky DD , ÚSP a pro studenty sociálně-právních škol.

©2008